• (021) 88613098
  • info@eifapars.com
آسان خرید کنید

ایفا کارت اقساطی

خدمات ایفا کارت اقساطی، در واقع شکل بسیار مدرن و پیشرفته خرید نسیه کالا و خدمات است. در چارچوب مکانیزم ایفا کارت، فرد دارنده این کارت، کالا یا خدماتی را از یک فروشنده خریداری می کند، ولی هزینه مربوطه را به صورت نقدی پرداخت نمی‌کند. شایان ذکر است که منابع مالی برای اجرای این طرح تعریف نشده و اعتبار تخصیص داده به افراد بر حسب اعتبار سنجی فرد برای میانگین 10 قسط تعریف می شود.

در خرید اقساطی، ممکن است فرآیند فوق به دلیل عدم‌ اعتماد فروشنده به مشتری، دچار مشکل بشود، اما در مکانیزم «کارت اعتباری مدل خرید اقساطی»، صادرکننده کارت، تضمین بازپرداخت اقساط را می کند. طبیعتاً مشتری کارت اعتباری آن شرکت نیز متعهد می‌شود که ظرف مدت معینی که معمولاً 10 الی 12 ماه است، اصل و کارمزد خرید اقساطی (در برخی اصناف خاص کارمزد) ارا به فروشنده پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، پذیرنده از طریق تضامین و شرکت به مطالبات خود رسیده و حاشیه امنیت فروش اقساطی برای ایشان فراهم می باشد. شایان ذکر است که فرد دارنده کارت بابت پرداخت هر قسط یک امتیاز می گیرد و تسهیلات قابل شارژ مجدد می باشد.

هدف از ایجاد سیستم کارت های اقساطی

  • افزایش توان خرید و ارتقای رفاه اقشار کم درآمد جامعه
  • افزایش حجم معاملات تجاری
  • حمایت از تولید کنندگان داخلی
  • هدایت جریان نقدینگی ، رونق بازار کسب و کار و کاهش نرخ تورم